Polityka prywatności

OBRÓT GOSPODARCZY

PRAWO PRACY

W ramach specjalizacji prawa pracy Kancelaria Forystek & Partnerzy zajmuje się w głównej mierze pomocą dla pracodawców, zarówno w ramach indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Nasza kancelaria prawna zapewnia doradztwo dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców, w tym zarówno krajowych jak i zagranicznych. Przygotowane przez kancelarię dokumenty dostosowane są do potrzeb biznesowych naszych Klientów, ułatwiają oraz usprawniają działanie organizacji na każdym poziomie jej funkcjonowania.

Kancelaria Forystek & Partnerzy oferuje wsparcie między innymi w przygotowaniu wewnętrznych procedur organizacyjnych z prawa pracy, regulujących w szczególności zagadnienia takie jak ochrona danych osobowych (RODO) czy przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Szczególną uwagę przywiązujemy do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, tak aby uchronić naszych Klientów przed jej naruszeniem.

W ramach specjalizacji prawa pracy kancelaria prawna sporządza między innymi:

 • umowy o pracę,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • umowy o zachowaniu poufności (NDA),
 • kontrakty menedżerskie,
 • wewnętrzne regulaminy pracy,
 • regulaminy wynagradzania i premiowania,
 • pomagamy w uzyskaniu zezwoleń na zatrudnianie cudzoziemców,
 • doradzamy w zakresie rozwiązywania stosunków pracy,
 • negocjujemy układy zbiorowe pracy,
 • umowy pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami.

W razie sporów z pracownikami kancelaria reprezentuje Klientów w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych. Postępowania sporne w ramach praktyki prawa pracy obejmują między innymi:

 • procesy sądowe o zapłatę,
 • spory wynikające z naruszenia umów o zakazie konkurencji lub popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji,
 • spory związane z rozwiązaniem umowy o pracę,
 • postępowania związane z mobbingiem, naruszeniem dóbr osobistych czy dyskryminacją,
 • zwolnienia grupowe,
 • spory związane z roszczeniami z tytułu wypadków przy pracy.