Termin do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

Jednym z obowiązków wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest przeprowadzenie raz w roku zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Zgodnie z art. 231 § 1 KSH zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Niemniej jednak termin do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok w spółkach z o.o. Continue reading

Więcej...

Wejście na NewConnect – przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę akcyjną

W ostatnich latach można zaobserwować ogromny wzrost zainteresowania rynkiem NewConnect zarówno wśród inwestorów, jak i emitentów lub przyszłych emitentów, którzy prowadzą dotychczasową działalność w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek osobowych czy jako przedsiębiorcy wykonujący jednoosobową działalność gospodarczą.

Status spółki publicznej daje szereg wymiernych korzyści Continue reading

Więcej...

Sposoby finansowania start-upu

Kredyt instytucjonalny jest jedną z tradycyjnych form finansowania start-upu. Nie jest to najłatwiejszy sposób pozyskania kapitału, ponieważ banki niechętnie udzielają kredytów nowopowstałym firmom, wymagając wykazania minimum rocznej historii działalności, a także przychodów, które pozwolą na prognozę przyszłych spłat kredytu.

 

Najczęstszą formą udzielonego kredytu Continue reading

Więcej...

Crowdfunding jako sposób finansowania start-upu

Crowdfunding jako zjawisko społeczno-gospodarcze został zdefiniowany  Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Uwolnienie potencjału finansowania społecznościowego w Unii Europejskiej” z dnia 14 marca 2014 roku. Crowdfunding stanowi finansowanie społecznościowe odnoszące się do otwartego zaproszenia skierowanego do społeczeństwa, mające na celu Continue reading

Więcej...

Prawo dla start-upu – forma prawna działalności

Prawo dla start-upu – forma prawna działalności

 

Innowacyjny pomysł stanowi jeden z głównych elementów decydujących o sukcesie start-upu. W pierwszej kolejności twórca musi zmierzyć się z wyzwaniami stricte technicznymi takimi jak m.in. sposób realizacji pomysłu, budowa odpowiedniego zespołu, wymyślenie nazwy, sporządzenie logo, czy zawarcie Founders’ Continue reading

Więcej...

Prawo dla start-up’u – Founders’ Agreement (umowa założycielska)

Start-up nie powstaje w momencie zarejestrowania działalności. Start-up powstaje w chwili narodzin pomysłu w umyśle założyciela. Bardzo często innowacyjny projekt nie może zostać zrealizowany w całości przez jedną osobę i konieczne jest zbudowanie zespołu.

 

Jeżeli pomysłodawca nie chce przekazać decyzyjności innym członkom zespołu,  najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie Continue reading

Więcej...