Czym są prawa zależne do utworu?  Definicja, udzielenie zezwolenia na wykonanie prawa zależnego oraz sposoby przeniesienia praw zależnych.

Prawa zależne do utworu są to prawa przysługujące twórcy utworu pierwotnego (np. autorowi książki) do opracowania utworu (tj. utworu zależnego, np. scenariusza lub adaptacji filmowej). Prawa zależne sprowadzają się do uprawnienia twórcy utworu pierwotnego do zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowania (np. wykorzystywania scenariusza w celu realizacji adaptacji filmowej, a następnie rozpowszechnianie tej adaptacji). […]

Czym są prawa zależne do utworu?  Definicja, udzielenie zezwolenia na wykonanie prawa zależnego oraz sposoby przeniesienia praw zależnych. Read More »