Kolejna skarga konstytucyjna Kancelarii przyjęta do rozpoznania – dot. braku zaskarżalności postanowień SA

Coraz więcej przepisów znowelizowanych w ostatnich latach budzi wątpliwości konstytucyjne. Z tego powodu Kancelaria przygotowała skargę konstytucyjną domagając się stwierdzenia niekonstytucyjności przepisów kodeksu postępowania cywilnego przyjętych w 2019 roku, na mocy których zniesiono możliwość zaskarżania orzeczeń sąd apelacyjnego (sądu II instancji), które zamykają drogę sądową do rozpoznania sprawy przez Sąd Najwyższy. W sprawie prowadzonej przez […]

Kolejna skarga konstytucyjna Kancelarii przyjęta do rozpoznania – dot. braku zaskarżalności postanowień SA Read More »