DOMINIKA PASZKOWSKA

Urodzona w 2000 roku. Studentka V roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w kancelariach zajmujących się obsługą prawną przedsiębiorców oraz prawem cywilnym. Prowadzi sprawy w sekcji prawa pracy Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pt. „Działalność związkowa w zakładzie pracy” pisze pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Barzyckiej-Banszczyk. W ramach […]

DOMINIKA PASZKOWSKA Read More »