TOMASZ PIGIEL

Radca Prawny

Urodzony w 1982 roku. W 2012 roku Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2007 roku związany z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Prawni.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (praca magisterska w Katedrze Prawa  Cywilnego). Po ukończeniu studiów prawniczych, odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
W ramach Kancelarii obsługiwał lub/i obsługuje nadal znaczące polskie i zagraniczne firmy
(m.in.: BANK HANDLOWY, DEUTSCHE BANK, DB SECURITIES, PEPSICO, SORAYA, GRUPA AZOTY, CTL CHEMKOL, ELMIS DEVELOPMENT, WHITE SHELL DEVELOPMENT, MDM DEVELOPMENT, SANDLER TRAINING POLSKA, GRUPA FERRYMAN).
Specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz w szeroko pojętym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem umów handlowych, a także w sporach sądowych. Dysponuje bogatym doświadczeniem zawodowym w występowaniu przed sądami cywilnymi oraz sądami administracyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Posiada doświadczenie w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.
Doradza zarówno klientom korporacyjnym, jak i indywidualnym. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze spółek, w tym z branży budowlanej i deweloperskiej (min. spory z generalnym wykonawcą, umowy deweloperskie, regulaminy), a także w dziedzinie prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego. Uczestniczył w licznych audytach prawnych (due dilligence) i przygotowaniu raportów przed transakcyjnych.

Posiada bogate doświadczenie w prawie administracyjnym procesowym i materialnym. Od wielu lat reprezentuje klientów przed organami administracji i sądami prowadząc sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości, prawa wywłaszczeniowego, a także szereg spraw dotyczących zwrotu nieruchomości i regulacji ich stanu prawnego. Z sukcesami prowadzi klientów w sprawach reprywatyzacyjnych (reforma rolna, mienie zabużańskie, nacjonalizacja przemysłu, dekret warszawski).
Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów cywilnych, w tym zwłaszcza obejmujących dochodzenie odszkodowań w związku z niezgodnym z prawem działaniem władzy publicznej.

Znajomość języka angielskiego oraz rosyjskiego.

E-mail: tomasz.pigiel@forystek.pl

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (17) 789 22 63