OBRÓT GOSPODARCZY

UMOWY INWESTYCYJNE

W dzisiejszych czasach rodzi się wiele ciekawych pomysłów na biznes. Nie zawsze ich autorzy mają wystarczające fundusze na realizację przedsięwzięć, a zdobycie kredytu może być albo nieosiągalne, albo nieopłacalne. Z drugiej zaś strony – wiele osób i podmiotów chciałoby zainwestować swoje środki z perspektywą wyższej stopy zwrotu, niż można osiągnąć w drodze lokaty bankowej. Kiedy te dwie strony się spotkają, pojawia się kwestia uregulowania wzajemnych praw i obowiązków.

Kancelaria Prawna Forystek&Partnerzy posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa oraz negocjowania umów inwestycyjnych. Nasze usługi – w zależności od tego, czy reprezentujemy inwestora, czy start-up - obejmują m.in.:

  • przeprowadzanie audytów prawnych (due dilligence) i przygotowanie szczegółowych raportów na potrzeby transakcji, miedzy innymi zakupu udziałów i akcji,
  • doradztwo w zakresie formy inwestowania,
  • przygotowanie/opiniowanie NDA,
  • przygotowanie/opiniowanie i negocjowanie Termsheet,
  • sporządzanie/opiniowanie oraz negocjowanie projektów umów inwestycyjnych oraz umów pomiędzy wspólnikami, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów wyjścia z inwestycji,
  • doradztwo i przygotowanie niezbędnych zmian umowy/statutu spółki,
  • zabezpieczenie praw własności intelektualnej,
  • przygotowanie należytych zabezpieczeń,
  • dbanie o „dopięcie” transakcji,
  • wsparcie przy bieżącym dalszym funkcjonowaniu spółki.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, celem jak najlepszego zabezpieczenia Państwa interesów przed dokonaniem transakcji.

 
ZOBACZ NASZE DOŚWIADCZENIE
 

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. DR JÓZEF FORYSTEK
tel: +48 (12) 62 80 400

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (17) 22 42 102