Polityka prywatności

Strona Główna / 480.000 ZŁ ZA ŚMIERĆ KOBIETY W CIĄŻY – WYROK SA W KRAKOWIE

AKTUALNOŚCI

BLOGI

480.000 ZŁ ZA ŚMIERĆ KOBIETY W CIĄŻY – WYROK SA W KRAKOWIE

Prawomocnym wyrokiem Sąd Apelacyjny w Krakowie utrzymał w mocy wyrok SO w Krakowie z listopada 2012 roku, na mocy którego uznano, że Klientom Kancelarii – rodzicom w związku ze śmiercią w wypadku drogowym ich córki będącej w dziewiątym miesiącu ciąży należy się zadośćuczynienie w łącznej wysokości 200.000 zł, a dla siostry w kwocie 80.000 zł, a dodatkowo rodzicom należy się także odszkodowanie za śmierć ich córki –  na podstawie nowoobowiązujących przepisów (art. 446 § 3 k.c.) w kwocie 200.000 zł, a więc rodzinie zmarłej w wypadku należy się od PZU łącznie kwota 480.000 zł. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku SA prawdopodobnie zostanie skierowana w tej sprawie skarga kasacyjna. Klientów w tej sprawie reprezentują adw. Józef Forystek (jako główny prawnik) oraz radca prawny Anna Jargut, która w imieniu Kancelarii reprezentowała powodów na rozprawie apelacyjnej przed SA.