Polityka prywatności

Strona Główna / Odrolnienie działki w mieście – stwierdzenie nieważności planu zagospodarowania przestrzennego

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Odrolnienie działki w mieście – stwierdzenie nieważności planu zagospodarowania przestrzennego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 23 września 2020 roku (sygn. akt: IV SA/Wa 2736/19) w całości uwzględnił naszą skargę i stwierdził nieważność planu zagospodarowania przestrzennego w granicach miasta w części dotyczącej nieruchomości o powierzchni 5000 metrów kwadratowych, stanowiącej własność reprezentowanego przez naszą Kancelarię klienta.

 

Sąd administracyjny wskutek inicjatywy dowodowej ze strony Kancelarii uznał, że uchwalony przez Radę Miejską plan zagospodarowania przestrzennego obszarów miejskich jest niezgodny z uchwalonym wcześniej dla tego samego obszaru studium uwarunkowań przestrzennych, oznaczało to, że przewidziana dla nieruchomości naszego klienta funkcja w planie została unieważniona i doszło to usunięcia z obowiązującego planu jej rolnego charakteru. Obecnie właściciel może dokonać jej parcelacji i zagospodarowania zgodnie z jej przeznaczeniem w studium tj. zabudować budynkami o charakterze mieszkaniowym lub usługowym.

 

Sprawę w ramach Kancelarii prowadził adwokat Krzysztof Jamrozik.