Polityka prywatności

ANNA JÓZEFIAK-MOLNAR

Urodzona w 1980 roku. Studiowała prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską pod tytułem „Wykonywanie wspólnego prawa autorskiego”, pisaną pod kierunkiem dr hab. Fryderyka Zolla, obroniła w 2004 roku z wynikiem bardzo dobrym. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Catholic University of America, Columbus Law School w Waszyngtonie oraz Szkołę Prawa Francuskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzoną we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie. Od 2005 roku studentka studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pisze pracę z zakresu prawa zabezpieczeń pod kierunkiem dr. hab. Jerzego Pisulińskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2006 wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.W roku 2005 współpracowała z Kancelarią Adwokacko – Radcowską Barbara Baraniewicz – Józefiak, Zdzisław Glimos i Partnerzy sp. p. W latach 2005 – 2006 zatrudniona w Kancelarii Prawnej Turzański Zawartka i Wspólnicy sp. k., a od 2006 roku w kancelarii FORYSTEK I PARTNERZY.Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów i prawa zabezpieczeń oraz w prawie własności intelektualnej. W ramach Kancelarii, uczestnicząc w obsłudze grupy kapitałowej TELE – FONIKA KABLE, zdobyła szeroki wachlarz doświadczeń z zakresu bieżącej obsługi przedsiębiorstw, włącznie z koordynowaniem projektów zagranicznych związanych z zakładaniem i funkcjonowaniem zagranicznych spółek zależnych. Włada językiem angielskim i francuskim.

E-mail: an******************@fo******.pl

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102