Polityka prywatności

BARBARA SIKOŃ

Urodzona w 1998 roku. W 2022 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem. Pracę magisterską pod tytułem „Odpowiedzialność z tytułu praktyk ograniczających konkurencję” napisaną pod kierunkiem prof. Katarzyny Kopaczyńskiej-Pieczniak obroniła również na ocenę bardzo dobrą. W 2022 roku ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego, prowadzoną przez wykładowców z Columbus School of Law The Catholic University of America w Waszyngtonie. Finalistka stypendium naukowego Ministra Edukacji Narodowej oraz kilkukrotna stypendystka stypendium naukowego Rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i stypendium naukowego Marszałka Województwa Lubelskiego dla najlepszych studentów, uczestniczka wielu ogólnopolskich prawniczych konferencji naukowych, autorka kilku artykułów o tematyce prawniczej i słuchaczka studiów podyplomowych „Mediacje i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów” Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2022 roku wpisana na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Egzamin wstępny na aplikację radcowską zdała z trzecią najwyższą lokatą spośród przystępujących do egzaminu korporacyjnego w Krakowie. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w kancelariach radcowskich i adwokackich w Lublinie oraz w Krakowie, zajmując się tematyką z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa spółek handlowych, a w szczególności obsługą prawną przedsiębiorców.

E-mail: ba***********@fo******.pl

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102