Datenschutzrichtlinie

HERUNTERLADEN

Józef Forystek

Zaskarżalność postanowienia sądu drugiej instancji o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2019, „Palestra” 2023, nr 3

Pobierz

Józef Forystek

Tymczasowy Zarząd Państwowy jako ośrodek legalizacji pobytu żołnierzy konspiracji niepodległościowej z Podokręgu AK Rzeszów na terenie Górnego Śląska, „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2022, nr 1

Pobierz

Józef Forystek

Eliminacja z obrotu prawnego orzeczeń sądów cywilnych wydanych przeciwko osobom w chwili wniesienia pozwu nieżyjącym. „Transformacje Prawa Prywatnego” 2022, nr 2

Pobierz

Daniel Trędkiewicz

Przetwarzanie numeru PESEL usługobiorców przez podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną, , „Magazyn ODO Ochrona Danych Osobowych” 2022, nr 19

Pobierz

Józef Forystek

Nowelizacja administracyjnego postępowania nieważnościowego a kwestia dochodzenia odszkodowania za bezprawie władzy państwowej. „Palestra” 2022, nr 5.

Pobierz

Józef Forystek, Andrzej Wąsowski

Spór o przesłankę „przesiedlenia” toczony podczas prac legislacyjnych nad ustawą zabużańską oraz w aktualnym orzecznictwie, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2022, z. 1

Pobierz

Daniel Trędkiewicz

Weryfikacja tożsamości na podstawie skanu dowodu osobistego przez podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną, „Magazyn ODO Ochrona Danych Osobowych” 2021, nr 15

Pobierz

Józef Forystek

Ochrona praw osób małoletnich w postępowaniu wywłaszczeniowym. „Przegląd Prawa Publicznego” 2021, nr 7-8.

Pobierz

Kontakt

tel: +48 (22) 89 09 630,
tel: +48 (12) 62 80 400,
tel: +48 (17) 22 42 102