Privacy policy

TÉLÉCHARGEMENT

Józef Forystek

Zbywalność roszczenia o odszkodowanie za wywłaszczenie a przymiot strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. w sprawie o ustalenie odszkodowania – krytyczna glosa do uchwały Naczelnego

Pobierz

Józef Forystek

Zaskarżalność postanowienia sądu drugiej instancji o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2019, „Palestra” 2023, nr 1-2

Pobierz

Józef Forystek

Tymczasowy Zarząd Państwowy jako ośrodek legalizacji pobytu żołnierzy konspiracji niepodległościowej z Podokręgu AK Rzeszów na terenie Górnego Śląska, „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2022, nr 1

Pobierz

Józef Forystek

Eliminacja z obrotu prawnego orzeczeń sądów cywilnych wydanych przeciwko osobom w chwili wniesienia pozwu nieżyjącym. „Transformacje Prawa Prywatnego” 2022, nr 2

Pobierz

Daniel Trędkiewicz

Przetwarzanie numeru PESEL usługobiorców przez podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną, , „Magazyn ODO Ochrona Danych Osobowych” 2022, nr 19

Pobierz

Józef Forystek

Nowelizacja administracyjnego postępowania nieważnościowego a kwestia dochodzenia odszkodowania za bezprawie władzy państwowej. „Palestra” 2022, nr 5.

Pobierz

Józef Forystek, Andrzej Wąsowski

Spór o przesłankę „przesiedlenia” toczony podczas prac legislacyjnych nad ustawą zabużańską oraz w aktualnym orzecznictwie, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2022, z. 1

Pobierz

Daniel Trędkiewicz

Weryfikacja tożsamości na podstawie skanu dowodu osobistego przez podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną, „Magazyn ODO Ochrona Danych Osobowych” 2021, nr 15

Pobierz

Contact

tel: +48 (22) 89 09 630,
tel: +48 (12) 62 80 400,
tel: +48 (17) 22 42 102