隱私政策

Strona Główna / Odszkodowanie za zespół pałacowo – parkowy

新聞

BLOGI

Odszkodowanie za zespół pałacowo – parkowy

Sąd Apelacyjny w Łodzi w pełni podzielił stanowisko zaprezentowane przez Kancelarię i oddalił 30 lipca 2020 r. apelację Skarbu Państwa od korzystnego dla naszej Klientki wyroku wstępnego wydanego przez Sąd I instancji.

Sąd Apelacyjny potwierdził, iż zachodzą wszystkie przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, albowiem decyzje komunalizacyjne mogą być traktowane jako kolejne źródło tej samej szkody i mieszczą się w wieloczłonowym związku przyczynowym.

Warto podkreślić, iż w pisemnym uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny wyraził zdziwienie, iż w sytuacji, gdy po zmianie ustrojowej w 1990 roku Państwo nie zaspokoiło słusznych roszczeń swoich obywateli, pozwany Skarb Państwa w procesie odszkodowawczym „nie widzi żadnej możliwości zrekompensowania powódce poniesionej szkody”. Zdaniem Sądu taka sytuacja jest nie do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawnym i godzi w elementarne zasady sprawiedliwości społecznej.

Sprawę prowadzą partnerzy Kancelarii radca prawny Marek Nałęcz i adwokat dr Józef Forystek.