Datenschutzrichtlinie

Strona Główna / Odszkodowanie za wywłaszczenie dokonane w stanie wojennym

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Odszkodowanie za wywłaszczenie dokonane w stanie wojennym

NSA uwzględnił złożoną przez Kancelarię Prawną Forystek skargę kasacyjną w sprawie dotyczącej decyzji odszkodowawczej za wywłaszczoną stanie wojennym nieruchomość położoną w Krakowie. Udało nam się wykazać, że nieruchomość w dacie wywłaszczenia była zabudowana pięciokondygnacyjnym budynkiem biurowym, mimo że ówczesne organy wywłaszczeniowe wbrew faktom twierdziły, że wywłaszczana  działka była niezabudowana i doprowadzić do prawomocnego unieważnienia bezprawnej decyzji z 1983 r. o przyznaniu odszkodowania. Jednocześnie sąd administracyjny podzielił pogląd zaprezentowany przez Kancelarię w skardze kasacyjnej, że naruszenie nakazu przeprowadzenia rozprawy poprzedzającej przyznanie odszkodowania za wywłaszczenie, stanowi rażące naruszenie prawa skutkujące nieważnością decyzji administracyjnej.  Na skutek tegoż wyroku NSA nasi Klienci spodziewają się otrzymania odszkodowania uwzględniającego istniejące na gruncie zabudowania biurowe i aktualne ceny. Sprawę prowadzą adw. dr Józef Forystek i r.pr. Barbara Labe