Privacy policy

Strona Główna / WYGRANA W PRECEDENSOWEJ SPRAWIE PRZED TRYBUNAŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI UE

AKTUALNOŚCI

BLOGI

WYGRANA W PRECEDENSOWEJ SPRAWIE PRZED TRYBUNAŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI UE

Cieszymy się, że możemy poinformować o uzyskaniu przez naszą Kancelarię korzystnego dla naszego Klienta rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luxemburgu. W precedensowej sprawie o unieważnienie małżeństwa Sąd Apelacyjny w Warszawie wskutek podnoszonych przez nas wątpliwości zdecydował się skierować zapytanie prawne w trybie prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

W sprawie pojawiły się zasadnicze wątpliwości interpretacyjne dotyczące zakresu unormowania przepisów rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej. Wątpliwości dotyczyły właściwości Sądu w sprawie powództwa o unieważnienie małżeństwa w sytuacji, gdy oboje małżonkowie już nie żyją, a podmiot żądający unieważnienia ich małżeństwa zamieszkuje w kraju UE innym niż ostatnie miejsce zamieszkania małżonków. Trybunał Sprawiedliwości UE podzielił argumentację podnoszoną przez naszą Kancelarię od początku sporu, że sprawa o unieważnienie małżeństwa musi być wszczęta w kraju ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków lub przynajmniej jednego z nich dla zagwarantowanie prawidłowego rozstrzygnięcia. Sprawę prowadził adwokat Krzysztof Jamrozik oraz adwokat Józef Forystek.

 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luxemburgu z dnia 13 października 2016 roku w sprawie C-294/15.