Politique de confidentialité

Strona Główna / Prawo rynku kapitałowego

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Obowiązki członków rad nadzorczych a obowiązki informacyjne.

Członkowie rad nadzorczych spółek publicznych powinni mieć świadomość i pamiętać, że nie tylko zarząd odpowiada za prawidłową realizację obowiązków informacyjnych emitentów. Oczywiście „organ wykonawczy”, jakim jest zarząd, mając do tego odpowiednie narzędzia, procedury i służby, jest pierwszym, który przygotowuje i

Więcej »

High Frequency Trading (HFT)

High Frequency Trading jest najbardziej wpływową techniką inwestycyjną, od czasu gdy zaczęto wykorzystywać superkomputery. Transakcję odbywają się z prędkością bliską prędkości światła, a coraz więcej firm HFT przenosi swoje farmy serwerów bezpośrednio w pobliże komputera giełdowego. Firmy HFT inwestują biliony

Więcej »

DPSN 2021 skierowane do konsultacji publicznych.

Giełda Papierów Wartościowi w Warszawie S.A. skierowała do konsultacji publicznych projekt „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021” (roboczo zwany „DPSN 2021”). Giełda planuje, że nowe zasady wejdą w życie na początku 2021 roku. Jeżeli tak się stanie, emitencie nie

Więcej »

Zmiany rozporządzania MAR

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie zmiany rozporządzania MAR. Będą to pierwsze zmiany tego rozporządzenia, po jego wejściu w życie w lipcu 2016 roku. Nie jest to obszerna nowelizacja obszerna, wynikająca z rewizji już kilkuletniego aktu unijnego,

Więcej »

Obowiązki informacyjne a koronawirus

Polski organ nadzorczy przekazał komunikat, dotyczący zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), związanych z pandemią koronawirusa. Obejmują one w szczególności: • Ujawnianie informacji rynkowych – Emitenci powinni jak najszybciej ujawnić wszelkie istotne informacje o wpływie koronawirusa COVID-19

Więcej »

Znaczne pakiety akcji a informacja poufna

Jedną z ważniejszych zasad rynku kapitałowego jest przejrzystość struktur akcjonariatu spółek, których akcje dopuszczone zostały do publicznego obrotu. Uregulowania dotyczące znacznych pakietów akcji zapewniają inwestorom bieżące i oparte o jednakowe standardy monitorowanie zmian udziałów przez akcjonariuszy i pozwalają zorientować się

Więcej »

Wysoka kara dla akcjonariusza spółki giełdowej

W dniu 26 lutego 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Taleja sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 4,5 miliona. KNF ustaliła, że wskazana spółka – będąca znaczącym akcjonariuszem Krezus S.A. – dziewięciokrotnie nie przekazała w terminie zawiadomienia o

Więcej »

Przedawnienie kar KNF

Prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne często nastręcza im trudności. Szczególnie w mniejszych spółkach, które nie posiadają odpowiedniego kapitału ludzkiego i rozbudowanych działów IR, zdarzają się mniejsze lub większe „niedociągnięcia”. Także na insiderach oraz akcjonariuszach emitentów spoczywają obowiązki związane

Więcej »