Politique de confidentialité

Strona Główna / Prawo podatkowe

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Wewnętrzne procedury podatkowe w firmie

Wdrażanie sformalizowanych procedur podatkowych w firmach staje się w ostatnich latach coraz popularniejszym rozwiązaniem. Realizując swoją politykę podatkową podatnicy mają możliwość wdrożenia procedur dotyczących choćby należytej staranności w podatku VAT, czy w podatku u źródła, bądź również procedury dotyczącej wywiązywania

Więcej »

Firmowy rower a podatek VAT

W ostatnim czasie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotycząca możliwości odliczenia VAT od zakupu roweru, w której jednocześnie stwierdził, iż za każde prywatne użycie firmowego sprzętu podatnik musi naliczyć podarek VAT należny. W stanie faktycznym – podatnik –

Więcej »

Zarząd sukcesyjny. Tylko 2 miesiące na ustanowienie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

W przypadku śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą zasady zarządzania jego przedsiębiorstwem oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa regulują przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych

Więcej »

Tokeny mogą być zwolnione z VAT jako środek płatniczy

W ostatnich latach, zapewne dzięki perspektywie ogromnego zysku niezwykle popularne stało się inwestowanie w kryptowaluty.  Na rynku pojawiają się również różnego rodzaju tokeny, które mogą spełniać wiele funkcji a ich ceny sięgają nawet wielu milionów dolarów. Zazwyczaj, analogicznie do kryptowalut,

Więcej »

Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej niezgodnie z Konstytucją

Epidemia spowodowana wirusem Sars-Cov-2 w sposób istotny wpłynęła na funkcjonowanie naszego społeczeństwa. Bardzo dotkliwe skutki takiego stanu rzeczy odczuwają przedsiębiorcy, którzy zostali pozbawieni możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a nierzadko nakładane są na nich kary administracyjne. Okazuje się jednak, że jest

Więcej »

Czy sprzedaż mieszkania/lokalu należy oznaczyć kodem GTU_10?

Oznaczanie symbolami grup towarowo-usługowych (GTU) jest nowym obowiązkiem nałożonym na podatników. Wprowadzone przepisy budzą wiele wątpliwości, w związku z czym rodzi się szereg pytań o to, czy daną transakcję należy oznaczyć kodem GTU, a jeżeli tak to którym. Przykładowo pojawia

Więcej »

IP-BOX w większości dla programistów

Interpretacje podatkowe dotyczące możliwości skorzystania z ulgi IP-BOX w większości dotyczą wytworzenia oprogramowania komputerowego. Efektem takiego stanu rzeczy jest fakt, że w przeważającej części to właśnie programiści korzystają z preferencyjnej 5 % stawki podatku. Samo uzyskanie pozytywnej interpretacji nie jest

Więcej »