Politique de confidentialité

Strona Główna / Start UP i nowe technologie

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Prawo autorskie oraz jego rodzaje

Prawo autorskie to rodzaj własności intelektualnej, która chroni utwory twórcy. Przedmiotem prawa autorskiego zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) jest

Więcej »

Nowelizacja KSH

Nowelizacja KSH wprowadza zasady zarządzania i nadzoru nad spółkami handlowymi, jak również istotne zmiany w zakresie funkcjonowania grup spółek. Podstawę prawną nowelizacji stanowi ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych

Więcej »

Termin do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

Jednym z obowiązków wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest przeprowadzenie raz w roku zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Zgodnie z art. 231 § 1 KSH zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Niemniej jednak termin do

Więcej »

Wejście na NewConnect – przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę akcyjną

W ostatnich latach można zaobserwować ogromny wzrost zainteresowania rynkiem NewConnect zarówno wśród inwestorów, jak i emitentów lub przyszłych emitentów, którzy prowadzą dotychczasową działalność w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek osobowych czy jako przedsiębiorcy wykonujący jednoosobową działalność gospodarczą. Status spółki

Więcej »

Sposoby finansowania start-upu

Kredyt instytucjonalny jest jedną z tradycyjnych form finansowania start-upu. Nie jest to najłatwiejszy sposób pozyskania kapitału, ponieważ banki niechętnie udzielają kredytów nowopowstałym firmom, wymagając wykazania minimum rocznej historii działalności, a także przychodów, które pozwolą na prognozę przyszłych spłat kredytu.   Najczęstszą

Więcej »

Crowdfunding jako sposób finansowania start-upu

Crowdfunding jako zjawisko społeczno-gospodarcze został zdefiniowany  Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Uwolnienie potencjału finansowania społecznościowego w Unii Europejskiej” z dnia 14 marca 2014 roku. Crowdfunding stanowi finansowanie społecznościowe odnoszące się do otwartego zaproszenia

Więcej »

Prawo dla start-upu – forma prawna działalności

Prawo dla start-upu – forma prawna działalności   Innowacyjny pomysł stanowi jeden z głównych elementów decydujących o sukcesie start-upu. W pierwszej kolejności twórca musi zmierzyć się z wyzwaniami stricte technicznymi takimi jak m.in. sposób realizacji pomysłu, budowa odpowiedniego zespołu, wymyślenie

Więcej »