Nie będzie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach pomimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, kobietom z zaniżoną emeryturą pozostaje walka w sądzie

W dniu 6 marca 2019 Trybunał Konstytucyjny (sygn. P 20/16) uznał za niekonstytucyjny przepis art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17.12.1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 poz. 39 dalej jako: „ustawa emerytalna”). Na podstawie tego przepisu emerytkom z rocznika 1953, przechodzącym […]

Nie będzie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach pomimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, kobietom z zaniżoną emeryturą pozostaje walka w sądzie Read More »