Polityka prywatności

PROCESY SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE I ARBITRAŻ

PROCESY SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE I ARBITRAŻ

Procesy sądowe są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Niejednokrotnie wynik postępowania sądowego decyduje o dalszym istnieniu podmiotu gospodarczego lub bezpośrednio wpływa na jego renomę na rynku. Dlatego szczególnie istotna jest ocena szans i ryzyk procesowych oraz przygotowanie odpowiedniej taktyki procesowej już na początkowym etapie postępowania sądowego. Od tego zawsze zaczynamy pomoc prawną w postępowaniu sądowym.

Kancelaria Prawna Forystek oferuje wsparcie, które obejmuje między innymi sporządzanie dokumentów inicjujących spór przez wierzyciela (m.in. wezwanie do zapłaty, pozew), jak również obronę Klienta przed roszczeniami ze strony osób trzecich (m.in. odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty). Mamy świadomość, że wieloletnie postępowania sądowe generują dodatkowe zaangażowanie, którego często można uniknąć, dlatego dużą wagę przykładamy do wsparcia Klienta w negocjowaniu porozumień mających na celu zawarcie ugody i polubowne zakończenie sporu.

Kancelaria Prawna dysponuje szerokim zapleczem doświadczonych prawników, którzy reprezentowali Klientów polskich i zagranicznych na etapie postępowania sądowego w wielomilionowych sporach sądowych, w szczególności w sądowych sporach gospodarczych. Oferujemy reprezentację Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi. Możemy pochwalić się szeregiem sukcesów również w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym, jak również przed polskimi i zagranicznymi Trybunałami Arbitrażowymi.

Świadczymy pomoc prawną w reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji w procesach sądowych prowadzonych w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Łodzi czy Rzeszowie.

Z powodzeniem prowadziliśmy procesy sądowe na rzecz Klientów działających między innymi w branży bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej, usługowej, handlowej, jak również transportowej, IT, budowlanej oraz w sprawach sądowych Klientów z sektora obrotu nieruchomościami.

Naszą główną specjalizacją jest obsługa procesów sądowych przedsiębiorców (postępowanie gospodarcze), jednakże możemy pochwalić się również szeregiem sukcesów w sporach indywidualnych, m.in.:

  • w medialnych procesach o ochronę dóbr osobistych,
  • dochodzeniu odszkodowania za błąd medyczny,
  • w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń przeciwko przedsiębiorcom przesyłowym, a w szczególności w postępowaniach administracyjnych dotyczących gruntów warszawskich oraz zespołów dworsko/pałacowo/zamkowo-parkowych.