Polityka prywatności

REPRYWATYZACJA

REPRYWATYZACJA

Reprywatyzacja (sprawy o odszkodowania lub zwrot mienia w naturze). Nasza Kancelaria specjalizuje się też w sprawach reprywatyzacyjnych, dotyczących przede wszystkim gruntów warszawskichmienia zabużańskiegonacjonalizacji przemysłu oraz reformy rolnej. Sprawy tego typu są wyjątkowo czasochłonne i wielowątkowe.

W toku takich postępowań wzajemnie przeplatają się sprawy administracyjne, spadkowecywilne, zwłaszcza te z zakresu prawa rzeczowego (nieruchomości) i deliktowego (sprawy odszkodowawcze za szkody spowodowane bezprawnym działaniem osób trzecich. Wymagają zatem dużej cierpliwości, wytrzymałości psychicznej klientów oraz ponadstandardowego zaangażowania ze strony klientów i kancelarii.

Prowadziliśmy lub prowadzimy z sukcesem szereg spraw o zwrot majątków należących przed wojną do najznakomitszych polskich rodzin (Habsburgów, Puzynów, Potockich, Reyów, Tarnowskich, Branickich, Radziwiłłów, Sobańskich, Sapiehów, Lanckorońskich, Krasińskich, Pinińskich, Komorowskich, Lubomirskich, Krzeczunowiczów).

Możemy również poszczycić się wieloma sukcesami w odzyskiwaniu nieruchomości wywłaszczonych w okresie późniejszego PRL-u. Jako jedna z niewielu Kancelarii wyspecjalizowaliśmy się w prowadzeniu spraw o rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie oraz o odszkodowania za szkody spowodowane bezprawnym działaniem organów władzy publicznej (wynikające z decyzji administracyjnych, których stwierdzono nieważność).

Naszych Klientów reprezentujemy także m.in. przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz na wszelkich etapach trwających wiele lat postępowań reprywatyzacyjnych. Prowadzimy w imieniu naszych Klientów – w tym również podmiotów zainteresowanych nabyciem nieruchomości, w stosunku do której prowadzone są postępowania reprywatyzacyjne – wszelkie negocjacje zabezpieczające interesy obu stron, w tym przygotowujemy umowy przedwstępne i warunkoweumowy inwestycyjneumowy powiernicze, jak i różne umowy dotyczące wierzytelności i roszczeń reprywatyzacyjnych.

Dodatkowo zajmujemy się sporządzaniem ekspertyz prawnych dotyczących nieruchomości, z którymi związane są roszczenia osób trzecich. Reprezentujemy też przedsiębiorstwa i osoby fizyczne w ewentualnych sporach ze spadkobiercami byłych właścicieli nieruchomości, jak i samych spadkobierców takich osób w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami.