Polityka prywatności

DORADZTWO PODATKOWE

ULGI I ZWOLNIENIA PODATKOWE

Ulga podatkowa – to przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżka albo zmniejszenie, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.

Rozliczając się z podatku w Polsce mamy prawo do korzystania z ulg i zwolnień podatkowych obowiązujących.

Przedsiębiorcom przysługują różne zwolnienia oraz ulgi podatkowe w zależności od wybranej formy opodatkowania. Wśród nich możemy wyróżnić ulgi odliczane od przychodu, dochodu oraz podatku. Od 2019 roku wprowadzono nowe ulgi podatkowe dla firm, tj. ulgę na start dla przedsiębiorców, ulgę na innowacje (Innovation Box), obniżoną stawkę podatku CIT, ulgę na złe długi VAT.

Nasi doradcy przeanalizują działania Podatnika lub w razie potrzeby doradzą, jakie działania podjąć pod kątem możliwości skorzystania z ulg przewidzianych w przepisach prawa podatkowego (w tym np. ulgi na działalność badawczo-rozwojową, 50% koszty dla autorów i twórców, IP Box, itd.).