Polityka prywatności

DORADZTWO PODATKOWE

AUDYTY PODATKOWE

Audyt podatkowy polega na wewnętrznej weryfikację zgodności z prawem prowadzenia ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w firmie w celu zwiększenia jej bezpieczeństwa prawnego i finansowego, osób kierujących firmą oraz uczestniczących w jego rozliczeniach podatkowych. Audyt polega na sprawdzeniu m.in. faktur, umów handlowych, rejestrów, ewidencji, deklaracji, ksiąg podatkowych) pod kątem ryzyk podatkowych oraz weryfikacji wewnętrznych procedur w firmie.

Wykrycie błędów i nieprawidłowości przez organy kontrolne może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę sankcji i kar finansowych. Można temu jednak zapobiec, zlecając przeprowadzenie audytu podatkowego przez niezależnych doradców. Stwierdzone w trakcie audytu nieprawidłowości można legalnie usunąć unikając tym samym odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.

Na życzenie Klienta audyt podatkowy może obejmować wybrane zdarzenia gospodarcze lub poszczególne tytuły zobowiązań podatkowych, w tym m.in.:

  • podatek dochodowy od osób prawnych,
  • podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • podatek od towarów i usług,
  • ubezpieczenia społeczne,
  • podatki i opłaty lokalne,
  • inne wskazane przez Klienta.

W trakcie audytu nasi doradcy podatkowi analizują również zrealizowane i planowane decyzje gospodarcze pod kątem wystąpienia schematu podatkowego.