Polityka prywatności

DORADZTWO PODATKOWE

VAT

W ramach usług z zakresu doradztwa podatkowego przeprowadzamy analizy rozliczeń z tytułu VAT oraz dokonujemy weryfikacji stosowanych przez naszych Klientów rozwiązań. Wskazujemy na konsekwencje w zakresie VAT planowanych transakcji oraz tworzymy optymalne rozwiązania podatkowe. Ograniczamy ryzyka oraz określamy możliwe oszczędności podatkowe uwzględniając specyfikę poszczególnych branż. Nasze usługi doradztwa podatkowego świadczymy na terenie całej Polski. Stałe placówki mamy w Krakowie, Warszawie i Rzeszowie.

Specjalizujemy się w doradztwie dla firm z wszystkich branż w tym: deweloperskich, budowlanych, produkcyjnych, handlujących elektroniką, sprzęt AGD, produktami wrażliwymi – folia stretch, wyroby metale i stalowe, paliwa, elektronika, telefony komórkowe, części samochodowe.Realizujemy doradztwo w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabycia towarów i usług (WDT, WNT) w tym:

  • w zakresie obowiązków dokumentacyjnych uprawniających do zastosowania stawki 0%,
  • sporządzamy procedury dające bezpieczeństwo w zakresie stosowanych rozwiązań podatkowych,
  • doradzamy w zakresie wyboru prawidłowej staki podatku VAT,
  • reprezentujemu przedsiębiorców w sporach z organami podatkowymi w których zarzucany jest udział w klauzuli VAT,
  • prowadzimy postępowania w zakresie zwrotu wstrzymanego podatku VAT,
  • sporządzamy wnioski o wydanie interpretacji w zakresie podatku VAT.

Prowadzimy postępowania w celu odzyskania nienależnie zapłaconego lub nieodliczonego podatku w związku z niezgodnością przepisów prawa polskiego z prawem wspólnotowym, jak i w związku z korzystnymi zmianami linii orzeczniczej sądów polskich.