Polityka prywatności

OBRÓT GOSPODARCZY

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Z uwagi na coraz większą wartość danych osobowych, ustawodawca unijny zdecydował w 2016 roku o wprowadzeniu zmian mających na celu podwyższenie poziomu ochrony prywatności osób fizycznych. Wówczas, przed każdym z przedsiębiorców stanęło wyzwanie wdrożenia we własnej działalności (lub dostosowania istniejących procesów) zasad ochrony prywatności wynikających z ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (tzw. wdrożenie RODO).

W ramach specjalizacji związanej z ochroną danych osobowych (RODO), Kancelaria Forystek & Partnerzy oferuje kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, e-commerce, branży usługowej, branży hotelarskiej oraz branży handlowej.

Świadcząc usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), oferujemy wsparcie między innymi w zakresie takim jak:

  • przygotowanie klauzul informacyjnych o zasadach przetwarzania danych osobowych,
  • tworzenie Polityki Ochrony Danych Osobowych,
  • tworzenie procedur realizacji praw osób, których dane dotyczą,
  • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,
  • prowadzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania,
  • ustalanie okresu retencji danych osobowych,
  • audyt zgodności z RODO,
  • wsparcie w zakresie realizacji żądań wynikających z RODO,
  • wsparcie w doborze adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych.

Kancelaria Prawna wspiera Klientów również w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. W przypadku naruszenia, pomagamy Klientom ocenić ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, a tym samym doradzamy czy istnieje obowiązek poinformowania o naruszeniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz osobę, której dane dotyczą. Analiza ryzyka odbywa się w oparciu o obowiązujące u Klienta procedury oraz powszechnie akceptowane wytyczne Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

Oferujemy wsparcie w trakcie kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również w postępowaniach ze skarg na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych. Wsparcie w tym zakresie obejmuje zarówno postępowanie przed organem nadzoru, jak również postępowanie sądowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym czy Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria Forystek & Partnerzy oferuje również usługi w zakresie przejęcia funkcji Inspektora Ochrony Danych (tzw. outsourcing IOD). Korzystając z usługi outsourcing IOD otrzymują Państwo kompleksowe wsparcie interdyscyplinarnego zespołu Kancelarii, które pozwala zapewnić w Państwa przedsiębiorstwie należyty stopień ochrony prywatności osób, których dane dotyczą.