Polityka prywatności

KLIENCI INDYWIDUALNI

SPRAWY MAJĄTKOWE I WŁASNOŚCIOWE

Świadczymy usługi doradcze, porady prawne dla klientów indywidualnych w zakresie ich osobistych stosunków majątkowych w szczególności udzielamy porad dotyczących: podziału majątku, nabywania i zbywania nieruchomości oraz innych składników majątkowych. Prowadzimy również sprawy o zapłatę oraz egzekwowanie należności pieniężnych. zajmujemy się również regulacją stanów prawnych nieruchomości, prowadzimy postępowania wieczystoksięgowe (w tym: uzgodnienia treści księgi wieczystej, badanie ksiąg wieczystych, sprawy o zasiedzenia, znoszenie współwłasności, wydanie nieruchomości

Opracowujemy umowy nabycia własności nieruchomości i użytkowania wieczystego. Przygotowujemy pisma procesowe na poszczególnych etapach postępowań sądowych, a także reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania sądowego.