Polityka prywatności

DORADZTWO PODATKOWE

CIT/PIT

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów sporządzamy audyty podatkowe oraz udzielamy wsparcia w zakresie wdrażania rekomendowanych rozwiązań. Udzielamy porad  i sporządzamy opinie z zakresu obowiązków podatkowych związanych z zawieranymi transakcjami handlowymi.

Pomagamy klientom w zarządzaniu ryzykiem związanym z cenami transferowymi. Proponujemy rozwiązania, których celem jest zwiększenie efektywności podatkowej przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa podatkowego.  Sporządzamy wnioski o interpretacje podatkowe oraz reprezentujemy klientów w sprawach podatkowych przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi.

W ramach usług oferujemy m.in.:

 • Ustalanie konsekwencji podatkowych zdarzeń gospodarczych na gruncie PIT i CIT.
 • Pomoc w dopasowaniu formy prowadzenia działalności gospodarczej w celu skorzystania z preferencji podatkowych.
 • Bieżące wsparcie przy interpretacji przepisów oraz ocenie rozliczeń z tytułu podatku PIT i CIT;
 • Pomoc w efektywnym podatkowo strukturyzowaniu sposobów wynagradzania.
 • Doradztwo w zakresie PIT dla członków zarządu oraz kadry menedżerskiej.
 • Analizy i opinie podatkowe dla klientów w zakresie podatku PIT, CIT.
 • Doradztwo podatkowe dla osób fizycznych osiągających dochody w Polsce z różnych źródeł oraz zagranicą. Ulgi, odliczenia i zwolnienia.
 • Nadzór podatkowy nad procesami inwestycyjnymi podmiotów z różnych branż.
 • Doradztwo podatkowe dla osób fizycznych osiągających dochody z posiadanego majątku, nabywających i zbywających składniki majątku. Dziedziczenie majątku.
 • Pomoc w zakresie postępowań dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów.
 • Reprezentacja przed organami skarbowymi we wszystkich sprawach podatkowych.