Polityka prywatności

PROCESY SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE I ARBITRAŻ

SPRAWY CYWILNE

Do grona naszych Klientów Kancelarii Prawnej Forystek należą nie tylko podmioty gospodarcze, lecz także osoby prywatne. Dzięki zapleczu doświadczonych prawników, Kancelaria na co dzień doradza w ramach szerokiego zakresu dziedzin prawa cywilnego, w zależności od ich indywidualnych potrzeb Klientów Kancelarii.

W toku postępowania na bieżąco informujemy Klienta o podejmowanych działaniach i przyjętej strategii procesowej, doradzamy w zakresie przygotowania materiału dowodowego oraz oferujemy zastępstwo procesowe przez zespół doświadczonych prawników procesowych.

Kancelaria Prawna oferuje pomoc prawną zarówno na etapie przedsądowym, jak i w toku postępowania sądowego. Po wygranym sporze sądowym wspieramy Klienta w egzekucji prawomocnych orzeczeń sądowych. Ponadto, pomagamy Klientom wypracowywać kompromisowe rozwiązania w toku negocjacji mających na celu ugodowe zakończenie sporu oraz w postępowaniu mediacyjnym.

Kancelaria Prawna posiada bogate doświadczenie i sukcesy w prowadzeniu postępowań sądowych oraz arbitrażowych. Oferta Kancelarii w zakresie pomocy prawnej w sądowych sprawach cywilnych w zakresie spraw indywidualnych obejmuje między innymi:

  • procesy sądowe o zapłatę – dochodzenie należności (pozew o zapłatę wynagrodzenia, pozew o zapłatę odszkodowania, pozew o zadośćuczynienie)
  • sprawy z zakresu zobowiązań
  • pomoc prawną frankowiczom
  • spory z przedsiębiorcami przesyłowymi
  • procesy o ochronę dóbr osobistych
  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego oraz spadkowego

     

Kancelaria Prawna świadczy usługi prawne oraz reprezentację w postępowaniu sądowym na terenie całej Polski, a w szczególności w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Łodzi.