Polityka prywatności

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

Korzystając z długoletniego doświadczenia zajmujemy się pełną obsługą prawną związaną z inwestycjami w nieruchomości, ich obrotem i zarządzaniem. Przygotowujemy i opiniujemy:

  • umowy kupna/sprzedaży,
  • umowy najmu lokali handlowych, powierzchni biurowych i mieszkalnych, umowy dzierżawy,
  • przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości (tzw. due dilligence), a w razie potrzeby prowadzimy wszelkie niezbędne postępowania sądowe i administracyjne, mające na celu jego uregulowanie,
  • przygotowujemy wszelką dokumentację prawną związaną z dużymi inwestycjami, jak budowa: hipermarketów, biurowców, hoteli, stacji benzynowych, budynków mieszkalnych, domów i mieszkań.

     

Naszych Klientów reprezentujemy m.in. w postępowaniach wieczystoksięgowych, a także w sprawach reprywatyzacyjnych, które ze względu na swą specyfikę zostały wyłączone do osobnej kategorii. W ramach tej specjalizacji zajmujemy się również ustanawianiem zabezpieczeń na nieruchomościach (hipoteki) oraz negocjowaniem i przygotowywaniem warunkowych umów przedwstępnych, umów deweloperskich oraz zabezpieczaniem wykonania umów poprzez ustanowienie zastawów zwykłych lub rejestrowych.

Prowadzimy również obsługę prawną podmiotów z branży budowlanej, m.in. opracowujemy projekty umów o roboty budowlane, o prace projektowe, o nadzór inwestorski, jak również projekty umów z podwykonawcami. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o finansowanie inwestycji przez banki, jak i osoby trzecie. Oferujemy pomoc w negocjacjach z kontrahentami, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, a także w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniu arbitrażowym.