Polityka prywatności

OBRÓT GOSPODARCZY

OBSŁUGA SPÓŁEK I PRZEKSZTAŁCENIA

Prawo spółek, łącznie z prawem gospodarczym i handlowym, to obok bankowości jedna z najszerszych dziedzin działalności Kancelarii Prawnej FORYSTEK & PARTNERZY z Krakowa. W tym zakresie Kancelaria Prawna prowadzi stałą obsługę prawną dla wielu działających na rynku polskim podmiotów gospodarczych, w tym przede wszystkim spółek. Obsługujemy zarówno spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, wspieramy w tworzeniu prostych spółek akcyjnych), osobowe (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne) jak również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej czy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Pomagamy przy tworzeniu oraz rejestracji spółek oraz innych przedsiębiorców (w tym wspieramy w tworzeniu oddziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych). W tym zakresie Kancelaria Prawna Forystek Kraków zajmuje się doradztwem przy wyborze najbardziej dogodnej formy prowadzenia działalności oraz przygotowywaniem dokumentacji takiej jak w szczególności:

 • umowa spółki cywilnej,
 • umowa spółki osobowej,
 • umowa spółki kapitałowej,
 • umowy inwestycyjne zarówno dla start-upów jak i dla funduszy Venture Capital czy Aniołów Biznesu (transakcje typu joint venture, venture capital czy private equity),
 • inne dokumenty związane z rejestracją podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Kancelaria Prawna FORYSTEK & PARTNERZY zajmuje się również bieżącą obsługą korporacyjną spółek i przedsiębiorców, która obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:

 • tworzenie regulaminów zarządów i rad nadzorczych,
 • przygotowywanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • obsługa walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • zmiany umów, statutów spółek,
 • podwyższenie kapitału zakładowego, obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów,
 • zgłaszanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • tworzenie dokumentacji oraz procedur z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), corporate governance, compliance, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML),
 • audyty prawne, podatkowe, audyt RODO, due dilligence.

Ponadto Kancelaria Prawna FORYSTEK & PARTNERZY doradza Klientom przy fuzjach i przejęciach (M&A), wszelkiego rodzaju przekształceniach spółek, nabywaniu, reorganizacji i zbywaniu czy likwidacji przedsiębiorstw. Kancelaria Prawna wspiera Klientów w procesach inwestycyjnych między innymi w obszarach takich jak:

 • weryfikacja wiarygodności kontrahenta,
 • określanie strategii poszukiwania potencjalnych celów przejęć lub inwestorów,
 • opracowywanie planu transakcji,
 • audyty prawne i podatkowe (due dilligence),
 • przygotowanie oferty,
 • negocjacje warunków oferty,
 • negocjacje umów,
 • wykonanie umów.

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla spółek oraz przedsiębiorców również bezpośrednio w siedzibie Zarządu, w szczególności w miastach takich jak Kraków, Warszawa czy Rzeszów.