Polityka prywatności

REPRYWATYZACJA

MIENIE ZABUŻAŃSKIE

Reprezentujemy przedwojennych właścicieli nieruchomości położonych poza obecnymi granicami RP (na Kresach) lub ich spadkobierców we wszelkich sprawach prowadzących do ostatecznego uzyskania przez nich rekompensaty finansowej, zgodnie z ustawą z 8.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty – za mienie zabużańskie. W szczególności prowadzimy sprawy przed Wojewodami, Ministrem Skarbu Państwa, a w razie potrzeby także przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA).

W trakcie toczących się spraw przeprowadzamy postępowania o uznanie za zmarłego, o ustalenie treści aktów stanu cywilnego, jak również o potwierdzenie obywatelstwa polskiego. Występujemy w imieniu naszych klientów do placówek konsularnych RP oraz archiwów państwowych Litwy, Ukrainy i Białorusi z wnioskami o odszukanie dokumentacji dotyczącej utraconych nieruchomości. Reprezentujemy Zabużan w sporach z Ministrem Skarbu Państwa dotyczących rodzaju i powierzchni utraconych składników, jak i ich wartości wyliczonych przez rzeczoznawców majątkowych.