Polityka prywatności

PROCESY SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE I ARBITRAŻ

SPRAWY BANKOWE I GOSPODARCZE

Większość prowadzonych przez nas spraw sądowych to sprawy cywilne gospodarcze, w których posiadamy bogate doświadczenie i liczne sukcesy, a orzeczenia wydawane w prowadzonych przez nas sprawach niejednokrotnie stanowią podstawę do kształtowania nowej linii orzeczniczej.

Przed wszczęciem sądowego postępowania cywilnego dokonujemy oceny stanu faktycznego w celu oszacowania czasochłonności oraz potencjalnych kosztów postępowania. W oparciu o nasze doświadczenie oraz znajomość orzecznictwa sądów powszechnych jesteśmy w stanie precyzyjnie ocenić szanse na powodzenie w sporze sądowym.

Dla zabezpieczenia interesu Klienta często inicjujemy postępowanie zabezpieczające, które ma na celu zabezpieczenie możliwości wykonania wyroku po prawomocnym zakończeniu postępowania oraz chroni Klienta przed próbami wyzbywania się majątku przez dłużnika w celu udaremnienia egzekucji.

W toku postępowania na bieżąco informujemy Klienta o podejmowanych działaniach i przyjętej strategii procesowej, doradzamy w zakresie przygotowania materiału dowodowego oraz oferujemy zastępstwo procesowe przez zespół doświadczonych prawników procesowych. Po wygranym sporze sądowym wspieramy Klienta w egzekucji prawomocnych orzeczeń sądowych.

Oferta Kancelarii Prawnej w zakresie pomocy prawnej w sporach sądowych przedsiębiorców obejmuje między innymi:

 • procesy sądowe o zapłatę (pozew o zapłatę wynagrodzenia, pozew o zapłatę odszkodowania, pozew o zadośćuczynienie)
 • spory bankowe
 • postępowania sądowe związane z roszczeniami z umów o roboty budowlane
 • procesy o ochronę praw autorskich i praw pokrewnych
 • procesy o roszczenia wynikające z prawa prasowego
 • spory korporacyjne
 • zaskarżanie uchwał organów spółek handlowych (pozew o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia lub uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, zaskarżanie uchwał zarządu i rady nadzorczej)
 • roszczenia pomiędzy wspólnikami spółek handlowych
 • roszczenia przeciwko członkom zarządu spółek kapitałowych
 • zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

   

Kancelaria Prawna prowadzi postępowania sądowe w sprawach gospodarczych nie tylko na terenie Krakowa, Katowic, Opola, Warszawy czy Rzeszowa, lecz na terenie całej Polski.