Polityka prywatności

OBRÓT GOSPODARCZY

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OCHRONA KONKURENCJI

Jednym z obszarów naszej działalności jest doradztwo prawne w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji. Uwzględniając indywidualne potrzeby naszych Klientów udzielamy porad i sporządzamy opinie w sprawach dotyczących m.in.:

  • prawa autorskiego,
  • prawa własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej ze znakami towarowymi,
  • ochrony konkurencji (m.in. w zakresie koncentracji przedsiębiorców, porozumień ograniczających konkurencję i nadużycia pozycji dominującej),
  • zwalczania nieuczciwej konkurencji,
  • kampanii reklamowych,
  • ochrony baz danych.

Doradzamy przy negocjowaniu oraz sporządzaniu umów z zakresu IP. Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w zakresie sporządzania:

  • umów o dzieło wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich,
  • umów o przeniesienie praw ochronnych na znaki towarowe,
  • wszelkiego rodzaju umów licencyjnych, których przedmiotem jest korzystanie z patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, programów komputerowych i in.

Zajmujemy się również rejestracją  znaków towarowych zarówno na poziomie krajowym, jak i zagranicznym (np. w EUIPO).

Dzięki współpracy z podmiotami działającymi na rynku IT, Kancelaria wyspecjalizowała się w problematyce ochrony praw własności intelektualnej w internecie, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony domen oraz wykorzystywania domen w charakterze znaku towarowego.

Z zakresu prawa ochrony konkurencji dokonujemy m.in. oceny wpływu koncentracji na konkurencję oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Analizujemy również umowy m.in. pod kątem tego, czy nie zawierają postanowień, które mogłyby prowadzić do zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję lub nadużycia pozycji dominującej.

Naszych Klientów reprezentujemy także w sporach sądowych, arbitrażowych i postępowaniach administracyjnych we wszystkich sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją, prawem antymonopolowym oraz naruszeniem praw własności intelektualnej przed wszystkimi sądami oraz organami państwowymi.

Reprezentujemy zarówno duże firmy medialne (radiowe i telewizyjne), fonograficzne, wydawnictwa, gazety, galerie, jak i ich kontrahentów: aktorów, artystów wykonawców, pisarzy, malarzy, fotografików lub inne osoby fizyczne.