Polityka prywatności

NIERUCHOMOŚCI

UMOWY

W ramach tej specjalizacji zajmujemy się również ustanawianiem zabezpieczeń na nieruchomościach (hipoteki) oraz negocjowaniem i przygotowywaniem warunkowych umów przedwstępnych, zabezpieczaniem wykonania umów.

Prowadzimy również obsługę prawną podmiotów z branży budowlanej, m.in. opracowujemy projekty umów o roboty budowlane, projekty umów z podwykonawcami, przygotowujemy i opiniujemy umowy o finansowanie inwestycji.

Oferujemy pomoc w negocjacjach z kontrahentami, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, a także w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniu arbitrażowym.