Polityka prywatności

OBRÓT GOSPODARCZY

OBRÓT GOSPODARCZY

Prawo spółek, łącznie z prawem gospodarczym i handlowym, to obok bankowości jedna z najszerszych dziedzin naszej działalności z zakresu obrotu gospodarczego. Prowadzimy stałą obsługę prawną dla wielu działających na rynku polskim podmiotów gospodarczych, w tym przede wszystkim spółek giełdowych. Pomagamy przy ich tworzeniu (tak na terytorium Polski, jak i na całym świecie), rejestracji (w tym oddziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych), zajmujemy się bieżącą obsługą korporacyjną (tworzenie regulaminów zarządów i rad nadzorczych, przygotowywanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zmiany umów, statutów itp.).

Specjalizujemy się w negocjowaniu umów między wspólnikami lub akcjonariuszami zarówno na etapie tworzenia spółek, jak i na etapie ich dokapitalizowywania w ramach np. umów inwestycyjnych. W maksymalny sposób staramy się zabezpieczyć interesy ekonomiczne naszych Klientów oraz zapewnić instrumenty prawne pozwalające na zapewnienie wykonania zobowiązań inwestycyjnych, jak również zabezpieczyć wierzytelności naszych Klientów. Przygotowujemy różne warianty finansowania inwestycji oraz działalności spółek, jak pożyczki od aktualnych albo przyszłych wspólników, obligacje, weksle, emisje akcji. Przeprowadzamy procesy podwyższania i obniżania kapitałów zakładowych, w tym umarzania akcji.

Ponadto doradzamy naszym Klientom przy fuzjach i przejęciach podmiotów gospodarczych, wszelkiego rodzaju przekształceniach, nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw oraz w procesie likwidacji spółek. Dbamy o wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa. Pomagamy też przy tworzeniu Fundacji i Stowarzyszeń w Polsce i za granicą.