Polityka prywatności

OBRÓT GOSPODARCZY

TRANSAKCJE M&A, VENTURE CAPITAL, PRIVATE EQUITY

Specjalizujemy się w negocjowaniu umów między wspólnikami lub akcjonariuszami tak na etapie tworzenia spółek, jak i na etapie ich dokapitalizowywania w ramach np. umów inwestycyjnych z zainteresowanymi inwestorami.

W maksymalny sposób staramy się zabezpieczyć interesy ekonomiczne naszych Klientów oraz zapewnić instrumenty prawne pozwalające na wykonanie zobowiązań inwestycyjnych, jak również zabezpieczenie wierzytelności naszych Klientów. Przygotowujemy różne warianty finansowania działalności spółek jak pożyczki od aktualnych albo przyszłych wspólników.

Przeprowadzamy procesy podwyższania i obniżania kapitałów zakładowych, umarzania akcji. Ponadto doradzamy naszym klientom przy fuzjach i przejęciach, wszelkiego rodzaju przekształceniach, nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw oraz w procesie likwidacji spółek. Dbamy o wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Spółek handlowych oraz innych przepisów prawa. Pomagamy też przy tworzeniu Fundacji i Stowarzyszeń.