Polityka prywatności

NIERUCHOMOŚCI

DEWELOPERZY

Kancelaria Prawna Forystek Kraków i Warszawa specjalizuje się w obsłudze prawnej firm deweloperskich na rynku nieruchomości, wspierając je w trakcie całego procesu inwestycyjnego. W ramach przygotowywania inwestycji zajmujemy się kompleksową analizą prawną nieruchomości oferując naszym klientom pakiet usług związanych z procesem deweloperskim bądź inwestycyjnym, począwszy od wstępnych analiz i weryfikacji nieruchomości związanych z wyborem i zakupem nieruchomości, aż po uzyskanie pozwoleń administracyjnych, uczestnictwo w procedurze odbioru i sprzedaży nieruchomości lub komercjalizację inwestycji.

W ramach działalności naszej Kancelarii Prawnej prowadzimy bieżącą obsługę inwestorów, spółek deweloperskich i innych podmiotów działających na rynku nieruchomości. Kancelaria z Krakowa i Warszawy sporządza, opiniuje i negocjuje dla klientów umowy o roboty budowlane, umowy z generalnymi wykonawcami i podwykonawcami oraz zastępstwo inwestycyjne, jak również inne umowy związane z całym procesem inwestycyjnym, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. Udzielamy klientom wsparcia w procedurze przetargowej w zakresie jej przygotowania i przeprowadzenia.

Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań administracyjnych związanych z przygotowaniem inwestycji, jak również w trakcie budowy, szczególnie w zakresie analizy prawnej nieruchomości i planowania przestrzennego oraz uzyskiwania pozwoleń na budowę, nabycia nieruchomości na cele inwestycyjne. Przygotowujemy wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz udzielamy kompleksowego wsparcia w ramach postępowań odwoławczych. Analizujemy zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowujemy wnioski o jego zmianę. Sporządzamy i procedujemy wnioski związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji kwalifikujących się jako znacząco oddziaływujące na środowisko.

Zajmujemy się również zakładaniem spółek celowych oraz prowadzeniem ich bieżącej obsługi prawnej. W tym celu doradzamy między innymi w zakresie wyboru optymalnej formy spółki dla prowadzenia konkretnej inwestycji.

Po zakończeniu fazy inwestycyjnej Kancelaria Prawna Forystek świadczy profesjonalne wsparcie w zakresie obrotu nieruchomościami związane z obsługą sprzedaży i najmu lokali. Opiniujemy i przygotowujemy prospekty informacyjne, umowy rezerwacyjne, umowy deweloperskie i umowy sprzedaży zawierane z klientami. Przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu i umowy dzierżawy lokali, powierzchni biurowych i handlowych.