Polityka prywatności

REPRYWATYZACJA

LASY

Zajmujemy się również odzyskiwaniem nieruchomości przejętych z naruszeniem przepisów dekretu PKWN z 12.12.1944 r. o przejęciu niektórych lasów – na własność Skarbu Państwa przeszły działki (nieruchomości) leśne o powierzchni powyżej 25 ha. Tak więc, jeżeli las w 1939 roku był obszarowo mniejszy lub podzielony na mniejsze działki to istnieje szansa odzyskania takich lasów w naturze.

Prowadzimy procesy w celu ustalenia własności a trybie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego. Przede wszystkim jednak zajmujemy się sprawami o odszkodowania za tzw. zaniechanie legislacyjne polegające na zaniechaniu wydania przez Sejm RP ustawy przewidzianej w art. 7 ustawy z 6.07.2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju  – przyznającej byłym właścicielom odszkodowania za utracone lasy.