Polityka prywatności

PROCESY SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE I ARBITRAŻ

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

W ramach tej specjalizacji Kancelaria Prawna, oddział Kraków, Warszawa, Rzeszów, prowadzi z powodzeniem szereg spraw z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności z zakresu prawa samorządu terytorialnego, przepisów dotyczących nieruchomości (reprywatyzacja), ochrony środowiska, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i rynków finansowych. Posiadamy szereg sukcesów w zakresie spraw dotyczących nieruchomości warszawskich, mienia zabużańskiego oraz zwrotu zespołów dworsko/pałacowo/zamkowo-parkowych.

Kancelaria Prawna zapewnia kompleksową pomoc prawną niezależnie od etapu postępowania. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz znajomości orzecznictwa sądów i organów administracyjnych jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie uwzględniające interes Klienta, wskazując jednocześnie istniejące ryzyka prawne, procesowe oraz szanse na powodzenie sprawy.

Sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych, jak również skargi do sądów administracyjnych. Naszym Klientom zapewniamy reprezentację przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria Prawna Forystek świadczy również usługi prawne w sprawach administracyjnych polegające na reprezentowaniu Klientów przed organami administracyjnymi w trybach nadzwyczajnych, takich jak pomoc prawna w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmianę decyzji czy wznowienie postępowania administracyjnego.

Oferujemy pomoc prawną w reprezentacji Klientów w postępowaniach administracyjnych na terenie całej Polski, a w szczególności w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Opolu i Rzeszowie.