Polityka prywatności

KLIENCI INDYWIDUALNI

PRAWO PRACY

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych należy do dziedziny prawa, która swoją właściwością obejmuje znaczną część społeczeństwa. Nasza Kancelaria prawna świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa pracy (zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego) oraz ubezpieczeń społecznych. Oferta świadczenia usług prawnych z szeroko pojętego prawa pracy, skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców występujących w charakterze pracodawców, ale wspomagamy również pracowników oraz związki zawodowe.

W ramach tej specjalizacji udzielamy wszelkich porad prawnych, w tym m.in.:

  • przygotowujemy i opiniujemy: regulaminy (np. pracy, wynagrodzenia), umowy o zakazie konkurencji, umowy o pracę, a także oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy lub warunków umowy o pracę,
  • doradzamy także w wyborze innej niż umowa o pracę formy zatrudnienia (kontrakty menadżerskie, umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  • pośredniczymy w negocjacjach pomiędzy pracodawcami a pracownikami, jak również pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi,
  • reprezentujemy klientów przed sądami, Państwową Inspekcją Pracy, ZUS m.in. w sprawach: o ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o zapłatę wynagrodzenia za pracę, o zapłatę odprawy, o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, o zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny pracy czy odwołań od decyzji ZUS
  • oferujemy także doradztwo w zakresie mobbingu, w sprawach o dyskryminację oraz innych dotyczących łamania praw pracowniczych, w sprawach wypadków przy pracy oraz w sprawach dotyczących odszkodowań z powodu niezgodnego rozwiązania umowy o pracę,
  • zajmujemy się również kwestiami dotyczącymi urlopu, odwołania z urlopu, urlopu macierzyńskiego, urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego,
  • na zlecenie klientów przygotowujemy audyty prawne oraz sporządzamy opinie.

Przygotowujemy pisma procesowe na poszczególnych etapach postępowań sądowych, a także reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania sądowego.

Kancelaria Prawna Forystek&Partnerzy świadczy usługi prawne związane z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych na terenie całej Polski.