Polityka prywatności

OBRÓT GOSPODARCZY

PRAWO KOMPUTEROWE I INTERNETU

W związku z dynamicznym rozwojem branży informatycznej i telekomunikacyjnej powstaje potrzeba szybkiego dostosowywania kontraktów do wymogów współczesnego rynku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów Kancelaria Prawna Forystek Kraków świadczy usługi w zakresie przygotowywania i opiniowania umów z zakresu IT takich jak przykładowo:

 • umowa o wdrażanie zintegrowanych systemów komputerowych,
 • umowa o wykonanie stron www,
 • umowa o dostawę i instalację sprzętu komputerowego,
 • umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego,
 • umowa o korzystanie/przeniesienie praw z domeny,
 • umowa o prowadzenie reklamy internetowej,
 • umowa o świadczenie zewnętrznych usług teleinformatycznych,
 • umowa o dzierżawę łączy,
 • umowa o połączenie sieci.

Ponadto Kancelaria FORYSTEK & PARTNERZY zajmuje się również stałą obsługą firm z branży internetowej, technologicznej oraz świadczy usługi w dziedzinie e-biznesu, e-commerce. Weryfikujemy zgodność z prawem treści marketingowych oraz oceniamy dopuszczalność kierowania treści marketingowych do kontrahentów. Kancelaria Prawna FORYSTEK & PARTNERZY świadczy pomoc prawną dla Klientów z branży e-commerce w przygotowaniu i opiniowaniu dokumentów takich jak:

 • regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • regulamin promocji,
 • regulamin programu lojalnościowego,
 • ogólne Warunki Umów i wiele innych.

Kancelaria Prawna FORYSTEK & PARTNERZY świadczy również usługi z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) oraz cyberbezpieczeństwa, wspierając naszych Klientów w obszarach takich jak:

 • wdrożenie RODO (Kraków, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Opole),
 • analiza ryzyka, ocena skutków dla ochrony danych osobowych (DPiA),
 • tworzenie i prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,
 • przygotowanie dokumentacji z zakresu RODO (procedury, polityki, rejestry wytyczne),
 • opiniowanie i tworzenie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • audyt RODO, audyt zgodności z RODO,
 • outsourcing IOD (pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych),
 • analiza obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych do Prezesa UODO,
 • reprezentacja Klientów podczas kontroli Prezesa UODO,
 • cyberbezpieczeństwo (ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa) – wsparcie formalnoprawne dla Operatorów Usług Kluczowych oraz Dostawców Usług Cyfrowych.

Kancelaria Prawna reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych min. przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dla przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej dokonujemy zgłoszeń i pomagamy w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń telekomunikacyjnych. Dokonujemy również oceny wpływu koncentracji na konkurencję oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed organem regulacyjnym.