Polityka prywatności

KLIENCI INDYWIDUALNI

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze doradczej z zakresu prawa podatkowego. Zapewniamy naszym klientom profesjonalną pomoc w zakresie udzielania porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego. Sporządzamy pisemne opinie prawno-podatkowo oraz wszelkie deklaracje i informacje podatkowe, a także odwołania od decyzji kierowane do urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Reprezentujemy naszych klientów w trakcie prowadzonych przez nich postępowań w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi, skarbowymi oraz sądami w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.