Polityka prywatności

DORADZTWO PODATKOWE

OPINIE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Nasi doradcy analizują, czy uzyskanie pozytywnej interpretacji pozwoli na zmniejszenie obciążeń podatkowych i czy dane działanie nie stanowi schematu podatkowego. Ustalają wspólnie z Klientem stan faktyczny sprawy i formułują zapytania tak, aby uzyskać satysfakcjonującą dla Klienta odpowiedź.

Na wydanie interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej poczekamy maksymalnie 3 miesiące (z naszej praktyki wiemy, że zazwyczaj interpretacje są wydawane po około 2. miesiącach, ale zdarzają się też interpretacje „szybsze”. Często Organ lubi wezwać stronę do uzupełnienia wniosku o interpretację poprzez bardzo szczegółowe przedstawienie zaistniałego lub przyszłego stanu faktycznego.

Uzyskanie indywidualnej interpretacji i zastosowanie się do niej daje ochronę podatnikowi. Jednakże warunkiem koniecznym dla objęcia podatnika ochroną jest zastosowanie się do wydanej interpretacji, tj. wprowadzenie przedstawionych rozwiązań krok po kroku. Posiadanie korzystnej indywidualnej interpretacji daje również korzyści kiedy zmienia się linia interpretacyjna DKIS.

Na życzenie klienta nasi doradcy podatkowi przygotowują również opinie prawno-podatkowe, w których w sposób rzeczowy i przystępny przedstawiają rozwiązanie analizowanego problemu. W ramach pracy nad opinią, analizują związane z przedmiotem opinii orzecznictwo sądów administracyjnych, interpretacje organów skarbowych oraz literaturę fachową.

Jeżeli macie Państwo wątpliwości lub pytania dotyczące postępowania podatkowego, podatku PIT i CIT, podatku VAT, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej, podatków i opłat lokalnych, ustawy o rachunkowości, postaramy się szybkie rozwiązanie problemu. Zapytania można składać również na adres: ma*************@fo******.pl