Polityka prywatności

PUBLIKACJE

Agata Adamczyk

Sytuacja wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo w transgranicznym postępowaniu upadłościowym. „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 5.

  • My publikujemy
  • Media o nas