Polityka prywatności

PUBLIKACJE

Daniel Trędkiewicz

Przetwarzanie numeru PESEL usługobiorców przez podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną, , „Magazyn ODO Ochrona Danych Osobowych” 2022, nr 19

  • My publikujemy
  • Media o nas