Polityka prywatności

PUBLIKACJE

Józef Forystek

Zbywalność roszczenia o odszkodowanie za wywłaszczenie a przymiot strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. w sprawie o ustalenie odszkodowania – krytyczna glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.06.2022 r., I OPS 1/22, „Glosa” 2023, nr 2

  • My publikujemy
  • Media o nas