Polityka prywatności

PUBLIKACJE

Józef Forystek, Adam Starczewski

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za szkody spowodowane bezprawną decyzją administracyjną (Krytyczne uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z 9 lipca 2009 r., III CZP 47/09). „Przegląd Sądowy” 2010, nr 4.

  • My publikujemy
  • Media o nas