Polityka prywatności

PUBLIKACJE

Józef Forystek, Andrzej Wąsowski

Spór o przesłankę „przesiedlenia” toczony podczas prac legislacyjnych nad ustawą zabużańską oraz w aktualnym orzecznictwie, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2022, z. 1

  • My publikujemy
  • Media o nas