WSPARCIE FUNDACJI HELSIŃSKIEJ DLA SPRAWY „PLON” VS POLSKA.

W dniu 12.03.2013r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się  artykuł autorstwa prawnika Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pt. „Jak Ogórek zaszkodził Pikielnemu”, w którym opisane zostały precedensowe sprawy prowadzone przez naszą kancelarię przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu (sprawa Ogórek vs Polska – sprawa nr 28490/03 oraz Plon vs Polska – sprawa nr  1680/08) . Wcześniej […]

WSPARCIE FUNDACJI HELSIŃSKIEJ DLA SPRAWY „PLON” VS POLSKA. Read More »